Plants: image 3 0f 4 thumb Plants: image 3 0f 4 thumb Plants: image 3 0f 4 thumb

Tipy a triky pro uživatele programu.

Zálohování souborů vytvořených v programech Digitální silniční síť a Digitální křižovatka

Soubory, které při práci s programy vytvoříte a uložíte, se ukládají na USB disk s uloženým programem. Tento disk má dostatečnou kapacitu pro ukládání Vašich souborů. Velmi Vám ale doporučujeme soubory zálohovat na pevný disk Vašeho počítače nebo na jiné paměťové médium (například na jiný USB disk). V programu Digitální silniční síť jsou Vaše soubory uloženy ve složce \Digitalni_silnicni_sit\data\ a mají příponu .dut. Názvy souborů odpovídají názvům, které jste jim dali při ukládání v programu. V programu Digitální křižovatka jsou Vaše soubory uloženy ve složce \Digitalni_kritovatka\save\ a mají příponu .duk. Zálohu souborů můžete provádět ručně v libovolném souborovém manažeru nebo můžete zálohování zautomatizovat. K tomu vám pomůže jednoduchý prográmek, který si snadno sami vytvoříte podle následujícího návodu, nebo si jej můžete stáhnout a podle potřeby upravit.

  1. Vložte USB disk s programem do PC
  2. Otevřete Tento počítač a podívejte se, pod jakým písmenem je USB disk viditelný (nejčastěji E)
  3. Zvolte si, kam budete zálohované soubory ukládat, například na disku C si vytvořte složku ZalohaDS
  4. Klikněte pravou myší na plochu a vyberte Nový -> Textový dokument. Na ploše se objeví ikona a je možné změnit název. Pojmenujte například zaloha.bat (na jménu tolik nezáleží, důležitá je přípona .bat). Systém se vás bude ptát, jestli opravdu chcete změnit příponu, odpovězte ano.
  5. Klikněte pravou myší na ikonu souboru a vyberte Upravit. Soubor se otevře v Poznámkovém bloku (Notepadu).
  6. Máte-li program Digitální silniční síť, napište: copy E:\Digitalni_silnicni_sit\data\*.dut c:\ZalohaDS
  7. Máte-li program Digitální křižovatka, napište: copy E:\Digitalni_krizovatka\save\*.duk c:\ZalohaDS Máte-li oba programy, zapište oba řádky pod sebe. Písmeno E je zde uvedeno jako příklad, použijte písmeno zjištěné v kroku 2. Rovněž cesta k uloženým zálohám bude jiná, pokud si ji tak zvolíte v kroku 3.
  8. V poznámkovém bloku uložte soubor (Soubor -> Uložit) a zavřete Poznámkový blok
  9. Spusťte z plochy program zaloha.bat. Vaše soubory budou zkopírovány do vybraného adresáře. Můžete se o tom přesvědčit tak, že adresář otevřete (v našem případě adresář ZalohaDS) na disku C a uvidíte soubory s příponou .dut, .duk nebo s oběma, podle toho, které programy používáte.

Zde si můžete stáhnout předpřipravený zálohovací prográmek, ovšem nezapomeňte, že kroky 1 až 3 musíte i tak udělat a také si musíte změnit písmeno USB disku a cestu k záloze, pokud je jiná, než zapsaná v prográmku. Rovněž je třeba odstranit řádek vztahující se k programu, který nepoužíváte. (Pravá myš nad souborem -> Upravit a po úpravách Soubor -> Uložit).