Školení řidičů po 1.4.2008

(Vybraná ustanovení právních předpisů, týkajících se školení řidičů s komentářem). Řidiči se pro účely jejich školení rozdělují podle současných předpisů na dvě základní kategorie, a to na řidiče, u kterých je povinnost zúčastnit se školení uložena zejména zákonem o získávání …