Chovají se korektně

V souvislosti s protipandemickými opatřeními vláda zakázala k 15.3.2020 činnost autoškol. Ty se tak ocitly přes noc „na suchu“ a jejich tržby klesly na nulu. V této situaci musely vydržet déle než měsíc. Mnozí majitelé nemovitostí, ve kterých mají autoškoly své provozovny, s pochopením odložili, snížili nebo zcela odpustili nájemné za kritickou dobu. Našli se ovšem i tací, kteří jej razantně zvýšili a možná nebude velkým překvapením, že jde o státní organizaci.

Státní zkušebna strojů a.s. má ve svém areálu v Praze 6 zkušební dráhu, která je vhodná i pro výcvik řidičů a splňuje podmínky pro autocvičiště. Zhruba desítka pražských autoškol měla s touto organizací uzavřenou smlouvu o užívání dráhy pro účely výcviku svých žáků. Na jaře letošního roku Státní zkušebna strojů rozeslala těmto autoškolám dodatek ke smlouvě a vyzvala je k podpisu. Dodatek obsahuje jediný bod, a to zvýšení nájemného o 500 %. Skutečně pět set, není to překlep. V následné emailové korespondenci ředitel zkušebny uvádí, že nájemné bylo „nepřiměřeně nízké“. Ovšem toto nepřiměřeně nízké nájemné si zkušebna stanovila sama, a to i ve smlouvách starých necelý rok. Zkušebna prý běžně účtuje 1.000 Kč za jednu hodinu pronájmu dráhy. Když mu autoškola navrhla, že tuto částku bude platit, odpověděl „tato varianta není k jednání“. A dále „pokud nechcete uzavřít dodatek, vypovězte smlouvu nebo to uděláme my“. A skutečně smlouvu vypověděl. 

Nejde jen o to, že několik pražských autoškol nyní intenzivně hledá novou plochu splňující zákonné podmínky pro autocvičiště nebo cvičnou plochu a asi není těžké si představit, jaký problém to v hlavním městě je. Ale jak se zachovala státní organizace (jediným akcionářem Státní zkušebny strojů a.s. je Ministerstvo zemědělství) v době koronavirové krize, která dopadla na autoškoly nejvyšším možným způsobem, nad tím zůstává stát rozum. Na závěr citát z emailu ředitele zkušebny: „Domnívám se, že se chováme velice korektně“.

Robert Kotál, Dopravní akademie a.s.

Komentáře nejsou povoleny.