Ministerstvo dopravy a Asociace autoškol

V současné době existuje v českém autoškolství situace, která mnohým učitelům a provozovatelům autoškol, stejně tak zkušebním komisařům, značně komplikuje život.

V roce 2020 přišla Asociace autoškol s myšlenkou na postupnou změnu koncepce zkušebních otázek (tedy otázek používaných při zkouškách z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel u absolventů autoškol, při přezkoušení z odborné způsobilosti u řidičů žádajících o vrácení řidičského oprávnění a při zkouškách budoucích učitelů autoškol). Z Ministerstva dopravy dostala zelenou, podala si postupně dvě žádosti o grant do Fondu zábran škodám, granty dostala (v celkové výši zhruba 16 mil. Kč) a začala pracovat na tvorbě nových testových otázek. Potud v pořádku.

Problém nastal v okamžiku, kdy první otázky spatřily světlo světa. Snesla se na ně totiž lavina kritiky. Autorům otázek je vytýkáno, že:

 • otázky nekorespondují se zněním zákona,
 • používají nestandardní terminologii,
 • jsou zavádějící a někdy nesmyslné a dokonce
 • v některých případech jsou za správné považovány odpovědi, které ve skutečnosti správné nejsou,
 • anebo je zkoušený dotazován na neexistující dopravní značky.

Zkrátka, z otázek čiší, že jsou tvořeny lidmi, jejichž znalost pravidel silničního provozu je na zcela nedostačující úrovni, tedy lidmi pro tvorbu testových otázek nekompetentními.

V takové situaci by se dalo předpokládat, že zde zafunguje bezpečnostní pojistka v podobě Ministerstva dopravy, které ty závadné otázky prostě nepustí do života. Jenže, to se nestalo, a to dokonce ani přesto, že různé odborné skupiny z autoškolského prostoru na ministerstvo psaly a upozorňovaly na konkrétní nedostatky v otázkách. Ministerstvo dopravy z nějakého prozatím neznámého důvodu zcela slepě důvěřuje Asociaci autoškol, odmítá otázky posuzovat či revidovat a šmahem je zařazuje do souboru úředních zkušebních otázek.

V autoškolství se ale pohybuje nemálo lidí, kterým tento stav připadá absurdní, autoškolství pomalu zabíjející a kteří se s ním nehodlají smířit.

Vznikla proto iniciativa, která si vytkla cíl – jednoduše řečeno – otevřít Ministerstvu dopravy oči, vysvětlit mu, že Asociace autoškol není jediným ani největším a už vůbec ne nejodbornějším autoškolským svazem (pro čtenáře mimo obor na vysvětlenou: kromě Asociace autoškol ještě existuje Profesní společenství autoškol a školících středisek řidičů ČR a také Klub autoškol Dopravní akademie), a že prostě není nadále možné, aby ministerstvo asociaci slepě důvěřovalo a bránilo odborné veřejnosti připomínkovat navržené otázky. Tedy aby její připomínky bralo vážně a pracovalo s nimi.

V současné době existují dvě pracovní skupiny. První se věnuje vývoji nových zkušebních otázek, jenže jejím organizátorem je sama Asociace autoškol a není tudíž složité si představit, jak jsou akceptovány připomínky lidí stojících vně asociace. Ta druhá už je organizována Ministerstvem dopravy a jejím cílem je udávat směr vývoje českého autoškolství. Jenže každý, kdo se jednání této skupiny kdy zúčastnil ví, že ve skutečnosti je to opět Asociace autoškol, kdo udává onen směr, a ti ostatní jsou jen do počtu a plní funkci jen jakési stafáže.

Za iniciativou stojí:

Postoj zmíněné iniciativy je dále shrnut do několika bodů, jež charakterizují její cíl.

 1. Je evidentní, že Asociace autoškol má v současné době s Ministerstvem dopravy nebývale vřelý vztah a má exkluzivní postavení.
 2. Tento stav znamená, že Asociace autoškol je na Ministerstvu dopravy vnímána jako jakýsi garant správnosti navrhovaných změn.
 3. Argumentace ostatních subjektů z prostoru autoškolství je na Ministerstvu dopravy vnímána jako okrajová.
 4. Asociace autoškol se snaží líbivou politikou o zcela nekoncepční  změny, které mohou prospět pouze úzké zájmové skupině, zatímco samotný obor mohou  silně poškodit, a proto je třeba jasné protiargumentace.   
 5. Názorový střet a následné osobní útoky lze proto očekávat. 
 6. Nechceme ale jen kritizovat a zůstat v nečinnosti. Proto navrhujeme zcela konkrétní kroky, kterými by se české autoškolství mělo podle našeho názoru do budoucna ubírat.
 7. Hlavně ale chceme, aby nově připravované zkušební otázky byly podrobovány diskuzi odborné veřejnosti, její připomínky začalo brát Ministerstvo dopravy vážně a zbavilo Asociaci autoškol dominantního postavení ve svém vnímání.

Komentáře nejsou povoleny.