Vážení majitelé, provozovatelé a učitelé autoškol.

Stále pokračujeme v naší činnosti v oblasti autoškolství. Klub autoškol Dopravní akademie poskytuje bezplatné služby všem autoškolám v České republice bez ohledu na jejich členství v jakémkoliv profesním svazu, a tedy i bez požadavku na členství v klubu. Z těchto služeb bych rád zmínil zejména vydávání a bezplatnou distribuci odborného zpravodaje pro autoškoly Autoškola dnes, provoz informačního kanálu ČESIKA na stránkách www.autoskoly.cz/cesika a konzultační činnost.

V oblasti silniční dopravy pracuje v Klubu autoškol odborná komise, složená z odborníků na přípravu řidičů, výzkumných pracovníků, dopravních psychologů a autorů publikací a filmů pro autoškoly. Jejich práce sleduje jediný cíl – pozvednout úroveň přípravy řidičů v této zemi, pomoci vytvořit prostor pro kvalitní autoškoly a naopak omezit prostor pro nedostatečně vybavené autoškoly a takové autoškoly, které povyšují sledování svého zisku nad společenskou odpovědnost za vycvičení bezpečného řidiče.

Práce klubu poskytuje názorovou platformu nejen pro autoškoly, ale též pro státní instituce a orgány státní správy. Ty tuto možnost nezřídka využívají. Názory Klubu autoškol Dopravní akademie na výcvik řidičů a současnou situaci v autoškolství jsou výhradně vlastní, odborné a nejsou poplatné žádnému státnímu orgánu ani jakékoliv jiné skupině.

Členem Klubu autoškol se může stát kterýkoliv provozovatel nebo učitel autoškoly nebo akreditovaného školicího střediska, který souhlasí s cíli a filozofií klubu v oblasti přípravy řidičů, jejich zkoušení a udělování řidičských oprávnění. Z členství v klubu nevyplývají žádné závazky a povinnosti, tedy ani povinnost platit členské příspěvky. Členem se autoškola nebo učitel stává odesláním řádně vyplněného členského lístku na adresu Klubu autoškol.

Bohumil Hejhal

Předseda Klubu autoškol Dopravní akademie ČR

Komentáře nejsou povoleny.