Aktuální změny v předpisech

Závěr roku 2015 a počátek roku 2016 jsou bohaté na změny v předpisech, týkajících se pozemních komunikací a provozu na nich, ale také na změny v oblasti přípravy řidičů a jejich zkoušek.

Posledním dnem roku 2015 nabyla účinnosti novela zákona o pozemních komunikacích, současně s novelou zákona o provozu na pozemních komunikacích. První předpis rozdělil dálnice na dálnice první a dálnice druhé třídy a připravil podmínky pro převod některých silnic pro motorová vozidla na dálnice. Druhý předpis od sebe oddělil dosud identická pravidla pro jízdu po silnici pro motorová vozidla a pro jízdu pro dálnici. To, co již není stejné, jsou rychlostní limity.

Prvním dnem roku 2016 nabyla účinnosti vyhláška, obsahující vyobrazení a význam dopravních značek, a zrušila předchozí vyhlášku stejného účelu. Změn není zrovna málo a rozhodně stojí za to si je nastudovat. Obtížně se bude řidič vymlouvat, že vjel někam, kam dřív směl a teď už ne jen proto, že se nestihl seznámit se změnami.

A do třetice poměrně rozsáhlá novela zákona o provozu na pozemních komunikacích, která přináší řadu změn v pravidlech. V době tvorby tohoto článku byla v samém cíli legislativního procesu a čekala již jen na podpis prezidenta republiky a uveřejnění ve Sbírce zákonů. Kromě změn v pravidlech provozu se poměrně zásadním způsobem mění způsob výcviku a zkoušek řidičů motocyklů a oblast vybavení a odpovědnosti autoškol.

Všechny zmíněné předpisy v aktuálním znění najdete na naší stránce.

 

Komentáře nejsou povoleny.