Archív uživatele: Robert Kotál

Změna v sankcích za přestupky

Dnem 1.1.2024 nabývá účinnosti novela zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Součástí novely je též změna v sankcích za přestupky a v bodech za ně udělovaných. Aktuální „sazebník pokut“ a tabulku s body v přehledné formě najdete …

Policie radí řidičům

Vážená paní Janovská, Se smíšenými pocity sleduji kauzu, týkající se stanoviska Policie České republiky k jízdě v jízdních pruzích mimo obec. Mám k dispozici článek, který byl 21.3.2016 otištěn ve Světě motorů, kde dáváte odborné stanovisko k dotazu řidiče, týkajícího se  jízdy v jízdních pruzích, …

Publikace „Změny v předpisech“ v prodeji

Dopravní akademie vydala publikaci, obsahující všechny změny v právních předpisech, souvisejících s provozem na pozemních komunikacích, ke kterým došlo v období od 1.11.2015 do 20.2.2016. Změny jsou komentované, autorem je Robert Kotál, vyšlo v elektronické verzi. Objednávejte na www.autoskoly.cz/novinky.

Aktuální změny v předpisech

Závěr roku 2015 a počátek roku 2016 jsou bohaté na změny v předpisech, týkajících se pozemních komunikací a provozu na nich, ale také na změny v oblasti přípravy řidičů a jejich zkoušek. Posledním dnem roku 2015 nabyla účinnosti novela zákona o pozemních …

Jak je to s osobou blízkou doopravdy

Nejrůznější média se snaží přesvědčit veřejnost, že s tzv. osobou blízkou je počínaje 19. lednem 2013 konec. Na toto téma nyní publikuje kdekdo a dokonce i některé advokátní kanceláře rozesílají zprávy o tom, že již nebude možné „vymluvit se na osobu …

Návrh na úpravy zákona o provozu na poz. komunikacích

Návrh Stálé komise pro přípravu řidičů a bezpečnost provozu na pozemních komunikacích Klubu autoškol Dopravní akademie ČR na úpravu zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích Podle názoru členů Komise se v zákoně o provozu na pozemních komunikacích vyskytuje …

Zimní pneumatiky ponovu

Prodejci pneumatik se snaží přesvědčit motoristickou veřejnost, že od letošního listopadu jsou zimní pneumatiky povinné za všech okolností. Skutečnost je ale trochu odlišná. Zůstává v platnosti, že do úseku označeného dopravní značkou Zimní výbava je možno v období 1.11.-31.3. vjet pouze tehdy, …