Časopis Autoškola dnes je odborný zpravodaj pro provozovatele a učitele autoškol. Je barevný, má 16 stran a je zdarma distribuován do všech autoškol v České republice bez ohledu na členství v jakémkoliv spolku či svazu. Vychází od roku 1999.

Časopis vydává Klub autoškol Dopravní akademie ČR a je prvním časopisem v historii českého autoškolství, který si vydávají autoškoláci sami.

Jakékoliv dotazy či připomínky jsou vítány, stejně jako články, určené k otištění v časopise.

Redakce: as.dnes@autoskoly.cz

Pro zájemce o inzerci jsou připravena mediadata, která na požádání zašleme.

Titulní strany některých čísel:

Komentáře nejsou povoleny.